~~~Kaioshin Page 2~~~~

 


~~~Kaiobit ( Kaioshin/Kibito fusion)Page 2~~~~